TRIPHE11

 

  CSD name: TRIPHE11  Chemical name: Triphenylene